Znajdujesz się w: Strona główna / Biuro PO KL / Książka teleadresowa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Książka teleadresowa - lista

 
Adrian Adamski
Z-ca Kierownika Biura PO KL - Kierownik działu
Dział Obsługi Projektów i Monitorowania (DOP)
ul. Jagiellońska 70
pokój: 201
tel.: 41 335 05 02 wew. 103
e-mail: adrian.adamski@pokl.sbrr.pl
 
 
Ireneusz Bęben
starszy specjalista
Stanowisko ds. kontroli systemowych (ZKS)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 205
tel.: 41 335 05 02 wew. 177
e-mail: ireneusz.beben@pokl.sbrr.pl
 
 
Aleksandra Biernacka
specjalista
Sekcja ds. naboru i oceny projektów (DOPN)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
ul. Jagiellońska 70
pokój: 119
tel.: 41 335 05 02 wew. 124
e-mail: aleksandra.biernacka@pokl.sbrr.pl
 
 
Justyna Borowiec-Siuda
starszy specjalista
Sekcja ds. pomocy technicznej i rozwoju kadr (ZTK)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
ul. Jagiellońska 70
pokój: 204
tel.: 41 335 05 02 wew. 182
e-mail: justyna.borowiec-siuda@pokl.sbrr.pl
 
 
Łukasz Bracichowicz
referent
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
ul. Jagiellońska 70
pokój: 105
tel.: 41 335 05 02 wew. 132
e-mail: lukasz.bracichowicz@pokl.sbrr.pl
 
 
Katarzyna Bryła
starszy specjalista
Sekcja ds. monitorowania działań (DOM)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 108
tel.: 41 335 05 02 wew. 112
e-mail: katarzyna.bryla@pokl.sbrr.pl
 
 
Edyta Brzezińska
starszy specjalista
Sekcja ds. monitorowania działań (DOM)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
ul. Jagiellońska 70
pokój: 108
tel.: 41 335 05 02 wew. 112
e-mail: edyta.brzezinska@pokl.sbrr.pl
 
 
Wiesława Brzoza
starszy specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
ul. Jagiellońska 70
pokój: 116
tel.: 41 335 05 02 wew. 134
e-mail: wieslawa.brzoza@pokl.sbrr.pl
 
 
Konrad Chaja
informatyk
Stanowisko ds. systemów informatycznych (ZTI)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
ul. Jagiellońska 70
pokój: 104
tel.: 41 335 05 02 wew. 191
e-mail: konrad.chaja@pokl.sbrr.pl
 
 
Marek Chmieliński
kierownik sekcji
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
ul. Jagiellońska 70
pokój: 215
tel.: 41 335 05 02 wew. 172
e-mail: marek.chmielinski@pokl.sbrr.pl
 
 
Krzysztof Domagała
Dyrektor ŚBRR
ul.Targowa 18, 25-520 Kielce
pokój: 315
tel.: 41 362 70 12
 
 
Monika Drogosz
specjalista
Stanowisko ds. finansów i prognoz (ZFP)
ZESPÓŁ FINANSOWY
ul. Jagiellońska 70
pokój: 213
tel.: 41 335 05 02 wew. 164
e-mail: monika.drogosz@pokl.sbrr.pl
 
 
Dorota Dworak
starszy referent
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 205
tel.: 41 335 05 02 wew. 173
e-mail: dorota.dworak@pokl.sbrr.pl
 
 
Michał Dziedzic
specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 110
tel.: 41 335 05 02 wew. 117
e-mail: michal.dziedzic@pokl.sbrr.pl
 
 
Andrzej Filipiak
starszy specjalista
Stanowisko ds. nieprawidłowości i odzyskiwania kwot (ZFN)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 213
tel.: 41 335 05 02 wew. 164
e-mail: andrzej.filipiak@pokl.sbrr.pl
 
 
Sergiusz Gałwiaczek
kierownik zespołu
Zespół Projektów (DOP)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 101
tel.: 41 335 05 02 wew. 106
e-mail: sergiusz.galwiaczek@pokl.sbrr.pl
 
 
Agnieszka Gębska
starszy specjalista
Sekcja ds. ewidencji (ZFE)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 206
tel.: 41 335 05 02 wew. 169
e-mail: agnieszka.gebska@pokl.sbrr.pl
 
 
Dorota Hlebicka-Józefowicz
kierownik sekcji
Sekcja ds. informacji i promocji (ZTP)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 218
tel.: 41 335 05 02 wew. 184
e-mail: dorota.hlebicka-jozefowicz@pokl.sbrr.pl
 
 
Hanna Jaworska
starszy specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 116
tel.: 41 335 05 02 wew. 135
e-mail: hanna.jaworska@pokl.sbrr.pl
 
 
Maciej Jurkowski
starszy referent
Sekcja ds. monitorowania działań (DOM)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 108
tel.: 41 335 05 02 wew. 112
e-mail: maciej.jurkowski@pokl.sbrr.pl
 
 
Kamilla Klimczak
starszy specjalista
Stanowisko ds. ewaluacji (DSE)
DZIAŁ STRATEGII
Jagiellońska 70
pokój: 114
tel.: 41 335 05 02 wew. 154
e-mail: kamilla.klimczak@pokl.sbrr.pl
 
 
Katarzyna Kobierska
starszy referent
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 105
tel.: 41 335 05 02 wew. 133
e-mail: katarzyna.kobierska@pokl.sbrr.pl
 
 
Anna Kobyłecka
specjalista
Stanowisko ds. nieprawidłowości i odzyskiwania kwot (ZFN)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 213
tel.: 41 335 05 02 wew. 167
e-mail: anna.kobylecka@pokl.sbrr.pl
 
 
Beata Kosela
starszy specjalista
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 209
tel.: 41 335 05 02 wew. 175
e-mail: beata.kosela@pokl.sbrr.pl
 
 
Grzegorz Kowalczyk
kierownik sekcji
Sekcja ds. ewidencji (ZFE)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 210
tel.: 41 335 05 02 wew. 162
e-mail: grzegorz.kowalczyk@pokl.sbrr.pl
 
 
Justyna Kowalczyk
specjalista
Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZTZ)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 104
tel.: 41 335 05 02 wew. 193
e-mail: justyna.kowalczyk@pokl.sbrr.pl
 
 
Agnieszka Kubicka
starszy referent
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 214
tel.: 41 335 05 02 wew. 173
e-mail: agnieszka.kubicka@pokl.sbrr.pl
 
 
Katarzyna Kubicka
kierownik zespołu
Zespół finansowy (ZF)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 210
tel.: 41 335 05 02 wew. 161
e-mail: katarzyna.kubicka@pokl.sbrr.pl
 
 
Karolina Kurek
specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 110
tel.: 41 335 05 02 wew. 115
e-mail: karolina.kurek@pokl.sbrr.pl
 
 
Piotr Kuta
kierownik sekcji
Sekcja ds. naboru i oceny projektów (DOPN)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 119
tel.: 41 335 05 02 wew. 121
e-mail: piotr.kuta@pokl.sbrr.pl
 
 
Krystyna Łabuda
specjalista
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 214
tel.: 41 335 05 02 wew. 174
e-mail: krystyna.labuda@pokl.sbrr.pl
 
 
Anna Łapanowska
starszy specjalista
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 120
tel.: 41 335 05 02 wew. 142
e-mail: anna.lapanowska@pokl.sbrr.pl
 
 
Magdalena Łukasik
specjalista
Sekcja ds. ewidencji (ZFE)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 212
tel.: 41 335 05 02 wew. 163
e-mail: magdalena.lukasik@pokl.sbrr.pl
 
 
Magdalena Majcherczyk
specjalista
Sekcja ds. naboru i oceny projektów (DOPN)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 119
tel.: 41 335 05 02 wew. 125
e-mail: magdalena.majcherczyk@pokl.sbrr.pl
 
 
Magdalena Malecka
starszy referent
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 115
tel.: 41 335 05 02 wew. 122
e-mail: magdalena.malecka@pokl.sbrr.pl
 
 
Aneta Matysek
starszy specjalista
Sekcja ds. pomocy technicznej i rozwoju kadr (ZTK)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 114
tel.: 41 335 05 02 wew. 182
e-mail: aneta.matysek@pokl.sbrr.pl
 
 
Ewa Mojecka
specjalista
Sekcja ds. ewidencji (ZFE)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 212
tel.: 41 335 05 02 wew. 163
e-mail: ewa.mojecka@pokl.sbrr.pl
 
 
Katarzyna Nawrot
starszy specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 110
tel.: 41 335 05 02 wew. 117
e-mail: katarzyna.nawrot@pokl.sbrr.pl
 
 
Izabela Pastuszka
starszy specjalista
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
Jagiellońska 70
pokój: 209
tel.: 41 335 05 02 wew. 175
e-mail: izabela.pastuszka@pokl.sbrr.pl
 
 
Gerard Pedrycz
Zastępca Dyrektora ds. PO KL - Kierownik Biura PO KL
Biuro PO KL
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce
pokój: 203
tel.: 41 335 05 02
 
 
Wojciech Pietrowski
referent
Sekcja ds. ewidencji (ZFE)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 207
tel.: 41 335 05 02 wew. 169
e-mail: wojciech.pietrowski@pokl.sbrr.pl
 
 
Tomasz Piotrowicz
starszy specjalista
Stanowisko ds. kontroli systemowych (ZKS)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 205
tel.: 41 335 05 02 wew. 177
e-mail: tomasz.piotrowicz@pokl.sbrr.pl
 
 
Sylwia Piotrowska - Wójcik
sekretarka - starszy referent
Sekretariat Biura (ZTS)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 202
tel.: 41 335 05 02 wew. 101
e-mail: sylwia.piotrowska-wojcik@pokl.sbrr.pl
 
 
Jarosław Poros
specjalista
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 101
tel.: 41 335 05 02 wew. 106
e-mail: jaroslaw.poros@pokl.sbrr.pl
 
 
Artur Potaczała
kierownik zespołu
Zespół Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej (ZT)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 217
tel.: 41 335 05 02 wew. 181
e-mail: artur.potaczala@pokl.sbrr.pl
 
 
Edyta Rysiewicz
starszy specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 118
tel.: 41 335 05 02 wew. 123
e-mail: edyta.rysiewicz@pokl.sbrr.pl
 
 
Bogumiła Sedor
starszy specjalista
Sekretariat Podkomitetu Monitorującego PO KL (DOPM)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 102
tel.: 41 335 05 02 wew. 108
e-mail: bogumila.sedor@pokl.sbrr.pl
 
 
Marzena Skotnicka
starszy specjalista
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 118
tel.: 41 335 05 02 wew. 133
e-mail: marzena.skotnicka@pokl.sbrr.pl
 
 
Renata Skrzydło
specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 103
tel.: 41 335 05 02 wew. 131
e-mail: renata.skrzydlo@pokl.sbrr.pl
 
 
Ewa Stefaniak
starszy specjalista
Stanowisko ds. kontroli systemowych (ZKS)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 205
tel.: 41 335 05 02 wew. 177
e-mail: ewa.stefaniak@pokl.sbrr.pl
 
 
Katarzyna Stojanowska
specjalista
Stanowisko prawne (DSR)
DZIAŁ STRATEGII
Jagiellońska 70
pokój: 111
tel.: 41 335 05 02 wew. 153
e-mail: katarzyna.stojanowska@pokl.sbrr.pl
 
 
Dorota Styczeń
starszy specjalista
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 121
tel.: 41 335 05 02 wew. 141
e-mail: dorota.styczen@pokl.sbrr.pl
 
 
Dariusz Szczepańczyk
referent
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 115
tel.: 41 335 05 02 wew. 116
e-mail: dariusz.szczepańczyk@pokl.sbrr.pl
 
 
Maciej Szymański
specjalista
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
pokój: 214
tel.: 41 335 05 02 wew. 174
e-mail: maciej.szymanski@pokl.sbrr.pl
 
 
Agnieszka Szymczyk
specjalista
Sekcja ds. pomocy technicznej i rozwoju kadr (ZTK)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 105
tel.: 41 335 05 02 wew. 114
e-mail: agnieszka.szymczyk@pokl.sbrr.pl
 
 
Barbara Turek
starszy specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 115
tel.: 41 335 05 02 wew. 116
e-mail: barbara.turek@pokl.sbrr.pl
 
 
Katarzyna Walasek
starszy referent
Sekcja ds. naboru i oceny projektów (DOPN)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 118
tel.: 41 335 05 02 wew. 123
e-mail: katarzyna.walasekl@pokl.sbrr.pl
 
 
Halina Węglińska
informatyk
Stanowisko ds. systemów informatycznych (ZTI)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 104
tel.: 41 335 05 02 wew. 191
e-mail: halina.weglinska@pokl.sbrr.pl
 
 
Agata Wiech
starszy specjalista
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 214
tel.: 41 335 05 02 wew. 174
e-mail: agata.wiech@pokl.sbrr.pl
 
 
Teresa Wiśniewska
kierownik sekcji
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 121
tel.: 41 335 05 02 wew. 141
e-mail: teresa.wisniewska@pokl.sbrr.pl
 
 
Iwona Witecka
starszy specjalista
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 103
tel.: 41 335 05 02 wew. 136
e-mail: iwona.witecka@pokl.sbrr.pl
 
 
Ilona Wojciechowska
referent
Sekcja ds. ewidencji (ZFE)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 212
tel.: 41 335 05 02 wew. 163
e-mail: ilona.wojciechowska@pokl.sbrr.pl
 
 
Kamil Wojtczak
starszy specjalista
Sekcja ds. informacji i promocji (ZTP)
ZESPÓŁ INFORMACJI, PROMOCJI I POMOCY TECHNICZNEJ
Jagiellońska 70
pokój: 218
tel.: 41 335 05 02 wew. 107
e-mail: kamil.wojtczak@pokl.sbrr.pl
 
 
Agnieszka Wołowiec
starszy specjalista
Sekcja ds. kontroli projektów (ZKP)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 209
tel.: 41 335 05 02 wew. 176
e-mail: agnieszka.wolowiec@pokl.sbrr.pl
 
 
Małgorzata Woś
specjalista
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 105
tel.: 41 335 05 02 wew. 133
e-mail: malgorzata.wos@pokl.sbrr.pl
 
 
Dariusz Woźniak
specjalista
Sekcja ds. naboru i oceny projektów (DOPN)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
ul. Jagiellońska 70
pokój: 118
tel.: 41 335 05 02 wew. 122
e-mail: dariusz.wozniak@pokl.sbrr.pl
 
 
Mirosław Wyrzykowski
kierownik sekcji
Sekcja ds. obsługi projektów (DOPO)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 102
tel.: 41 335 05 02 wew. 126
e-mail: miroslaw.wyrzykowski@pokl.sbrr.pl
 
 
Aneta Zagdan-Gumuła
starszy referent
Sekcja ds. projektów systemowych (DOPS)
DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
Jagiellońska 70
pokój: 120
tel.: 41 335 05 02 wew. 142
e-mail: aneta.zagdan-gumula@pokl.sbrr.pl
 
 
Dorota Żarnowiec
starszy księgowy
Sekcja ds. ewidencji (ZFE)
ZESPÓŁ FINANSOWY
Jagiellońska 70
pokój: 212
tel.: 41 335 05 02 wew. 165
e-mail: dorota.zarnowiec@pokl.sbrr.pl
 
 
Adam Żebrowski
kierownik zespołu
Zespół kontroli (ZK)
ZESPÓŁ KONTROLI
Jagiellońska 70
pokój: 215
tel.: 41 335 05 02 wew. 171
e-mail: adam.zebrowski@pokl.sbrr.pl
 
 
Aleksandra Żelechowska
specjalista
Stanowisko prawne (DSR)
DZIAŁ STRATEGII
Jagiellońska 70
pokój: 114
tel.: 41 335 05 02 wew. 154
e-mail: aleksandra.zelechowska@pokl.sbrr.pl
 
 
Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1761576
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x