Znajdujesz się w: Strona główna / Zasady realizacji PO KL / Informacje ogólne / PO KL
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

PO KL

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Termin "kapitał ludzki" przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Termin "kapitał ludzki" jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska i ma przyczyniać się do urzeczywistnienia jej założeń.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr medycznych.

Zakres i formę realizacji tych celów określa Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 (PO KL 2007-2013).

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację PO KL w latach 2007-2013 wyniesie 14,43% całość środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych, tj. ok. 11,4 mld euro, z czego ok 9 mld euro to wielkość alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład krajowy stanowić będzie ok 1,7 mld euro.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

Instytucją Pośredniczącą dla realizacji Priorytetów: VI - Działanie 6.3, VII, VIII - Cel 2 oraz IX jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
zaś Instytucją Pośredniczącą II stopnia - dla Priorytetów VI - Działanie 6.1, 6.2 oraz VIII - Cel 1 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Szczegółowe informacje na temat PO KL dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.efs.gov.pl. oraz na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.pokl.sbrr.pl.

Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1761576
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x