Znajdujesz się w: Strona główna / Dla realizujących projekty / Obowiązki promocyjne
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Obowiązki promocyjne

 

Informacja i promocja w ramach Programu Kapitał Ludzki

Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych PO KL na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca. W procesie komunikacji uczestniczą również Instytucje odpowiedzialne za realizację Programu czyli: Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia, Komitet Monitorujący i Podkomitety Monitorujące, Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS oraz Instytucja Koordynująca NSRO i Komisja Europejska. Za wsparcie działań innowacyjnych i ponadnarodowych jest odpowiedzialna Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW).

Na lata 2007-2013 przygotowany został Plan komunikacji Programu Kapitał Ludzki , który jest dokumentem strategicznym i wyznacza orientacyjne kierunki działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2015.

Plan komunikacji PO KL jest zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, która spełnia kryteria Planu komunikacji określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie.

Jest to dokument określający zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie.

Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, które są załącznikiem Planu komunikacji PO KL.

Przypominamy, że zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z ŚBRR, beneficjenci PO KL w województwie świętokrzyskim powinni też wykorzystywać logotyp ŚBRR w ramach wszelkich działań informacyjno – promocyjnych, towarzyszących realizowanym projektom.

Ponadto informujemy, że od 15 kwietnia 2010 r. obowiązuje uaktualniona wersja logotypu Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. W porównaniu z dotychczas używaną jest ona wzbogacona o rozszerzenie słowne, zawierające pełną nazwę Biura.

Logotypy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Logotypy UE z podpisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny

Aktualne dokumenty dot. informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 

Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1761577
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x