Znajdujesz się w: Strona główna / Dofinansowane projekty / 2012
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

2012

 
Wykazy podpisanych umów w 2012 roku:

 

Projekty konkursowe

Działanie 6.3

"Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich"

Poddziałanie 7.2.1"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Poddziałanie 7.2.2"Wsparcie ekonomii społecznej"
Działanie 7.4"Niepełnosprawni na rynku pracy"
Poddziałanie 9.1.1"Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"
Poddziałanie 9.1.2"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Działanie 9.2

"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Działanie 9.2

"Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.2

"Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.3"Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego"
Działanie 9.4"Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"
Działanie 9.5"Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
Poddziałanie 9.6.2"Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych"

 

Projekty systemowe

Poddziałanie 7.1.1

"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

Poddziałanie 7.1.2

"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Poddziałanie 7.1.3

"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej"

Poddziałanie 8.2.2

"Regionalne Strategie Innowacji"

Poddziałanie 9.1.2

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" - projekty systemowe

Poddziałanie 9.1.3

"Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych"
Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1761576
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x