Znajdujesz się w: Strona główna / Dofinansowane projekty / 2011
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

2011

 

Wykazy podpisanych umów w 2011 roku:

Projekty konkursowe

Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich"
Poddziałanie 7.2.1"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej"
Poddziałanie 7.2.2"Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"
Poddziałania 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw"
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
Działanie 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Działanie 9.2 "Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3."Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych"
Działanie 9.4"Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"
Działanie 9.5"Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Projekty systemowe

Poddziałanie 7.1.1"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Poddziałanie 7.1.2"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"
Poddziałanie 7.1.3 "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej"
Poddziałanie 8.2.2Regionalne Strategie Innowacji
Poddziałanie 9.1.2"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępiedo edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" - projekty systemowe"
Poddziałanie 9.1.3"Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych"
Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1761577
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x