Znajdujesz się w: Strona główna / Strona główna / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-04-11
Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

10 mln uczestników, w tym osób młodych, osób z niepełnosprawnościami i osób z obszarów wiejskich skorzystało z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2015. Podsumowanie realizacji programu Kapitał Ludzki (PO KL) było głównym celem ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Podczas posiedzenia zaprezentowano i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji PO KL. Przedstawiono również ewaluację ex-post z realizacji Programu.

"Program Kapitał Ludzki był największym programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Unii Europejskiej w latach 2007- 2013. Zainicjował i wprowadził wiele zmian jakościowych w realizowanych w Polsce politykach publicznych. Wpłynął m.in. na wzmocnienie integracji społecznej, rozwój zasobów ludzkich i potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw, poprawę jakości systemu oświaty oraz dostosowanie szkolnictwa wyższego i nauki do potrzeb rynku pracy, czy poprawę działania administracji publicznej" - powiedział wiceminister Paweł Chorąży.

Wybrane efekty POKL

 • blisko 10 mln wspartych osób, czyli ¼ populacji naszego kraju,
 • 74% osób objętych aktywizacją zawodową podjęło zatrudnienie,
 • ponad 500 tys. firm skorzystało, ze wsparcia, czyli ¼ wszystkich przedsiębiorstw aktywnie działających w Polsce,
 • 9,7 tys. osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
 • działalność rozpoczęło 380 form opieki nad dziećmi tj: żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna,
 • blisko 250 tys. osób otrzymało dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie własnego biznesu, co przyczyniło się do utworzenia nowych miejsc pracy,
 • wsparto ponad 7,2 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego. Dzięki temu zwiększył się udział dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących we wczesnej edukacji z poziomu 38% w 2004 r. do 84% w 2015 r.,
 • 287 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnych pożyczek,
 • utworzono 752 spółdzielnie socjalne – co 3 spółdzielnia socjalna powstała w Polsce w tym czasie dzięki środkom EFS,
 • ze wsparcia w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw skorzystało 1,8 mln pracowników,
 • ponad 250 tys. uczniów wzięło udział w stażach i praktykach,
 • blisko 170 tys. osób wzięło udział w kształceniu ustawicznym.

Dzięki PO KL wprowadzono rozwiązania zwiększające efektywność wykorzystania funduszy, tj.:zainicjowanie i wprowadzenie wielu zmian jakościowych w realizowanych w Polsce politykach publicznych, wprowadzenie mechanizmów efektywnościowych, które weszły do głównego nurtu wdrażania EFS i EFSI:

 • efektywność zatrudnieniowa, reguła proporcjonalności,pierwsze podejście do indywidualizacji wsparcia na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem – upowszechnienie IPD i kontraktu socjalnego na skalę masową,
 • skuteczne wdrożenia zasady partnerstwa w ramach realizacji Programu i funkcjonowania Komitetu Monitorującego, czego dowodem były wyróżnienia za najbardziej partnerski Komitet w ramach NSRO,
 • początek terytorializacji wdrażania EFS, którego następstwem było przygotowanie dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych,
 • silne profilowanie wsparcia i reagowanie na potrzeby społeczno-gospodarcze – rozbudowany system kryteriów wyboru projektów,
 • wykorzystanie ewaluacji jako istotnego narzędzia do zarządzania Programem – system monitorowanie wdrożenia rekomendacji.

Podsumowując przebieg ostatniego Komitetu Monitorującego, wiceminister Paweł Chorąży złożył na ręce uczestników podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wręczył każdemu pamiątkowy dyplom.

W posiedzeniu brał udział Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Krzysztof Domagała.

 
Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1761576
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x