Znajdujesz się w: Strona główna / Dla realizujących projekty / Pytania i odpowiedzi
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Pytania i odpowiedzi - archiwum
 
2012-01-29
Czy jeżeli w treści umowy/ zakresie obowiązków zapisane jest, iż praca wykonywana jest na rzecz projektu i została wymieniona nazwa projektu a w stopce dolnej dokumentu znajdują się wymagane logotypy oraz dopisek: ˝Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego˝, czy takie oznaczenie tych dokumentów jest wystarczające?<
 
2010-05-07
 
2009-04-08
 
2009-04-08
 
2009-04-08
Beneficjentami projektu z Poddziałania 8.2.1 PO KL, będą studenci oraz kadra naukowa uczelni wyższych z regionu świętokrzyskiego. W punkcie 3.2.1 formularza wniosku aplikacyjnego należy zaznaczyć status uczestnika. Student - to osoba ucząca lub kształcąca się, natomiast do której kategorii zaliczyć należy kadrę naukową zatrudnioną w uczelniach?
 
2009-04-08
Co należy wpisać w pkt 3.2.1 wniosku o dofinansowanie PO KL, w przypadku kiedy wsparcie kierowane jest do osób prawnych, a nie fizycznych, działających w sektorze ekonomii społecznej i nie występują w tabeli?
 
2008-09-25
Jesteśmy Jednostką Samorządu Terytorialnego - w ramach projektu dokonujemy zakupu zgodnie z prawem zamówień publicznych (sprzętu komputerowego czy materiałów piśmienniczych ). Czy do postępowania przetargowego następuje łączenie zamówień (JST + projekt) czy traktujemy je oddzielnie?
 
2008-09-25
Jak pisząc projekt w ramach konkursu z Poddziałania 7.2.2 PO KL należy wypełnić tabelę we wniosku w punkcie 3.2.1, określającą przewidywaną liczbę osób i instytucji objętych wsparciem?
 
2008-09-25
Czy koszt audytu jest kwalifikowalny w projektach dotyczących konkursów z Działań: 9.2, 9.4 i 9.1.1, 7.2.1 w ramach PO KL?
 
2008-09-03
W jaki sposób wykazać wkład własny w sporządzanym budżecie projektu – w Działaniu 9.4 PO KL ?
 
2008-09-03
Czy kosztem kwalifikowalnym w projekcie będzie wynagrodzenie za udział w szkoleniu uczestnika projektu jako dodatkowy czynnik motywacyjny?
 
2008-09-03
Czy można liczyć na refundację kosztów dojazdów dla osób korzystających ze szkoleń w sytuacji, gdy na danym terenie brak jest dobrych połączeń w komunikacji miejskiej i część osób chciałaby korzystać z samochodów prywatnych? Czy można w takim razie refundować koszty paliwa?
 
2008-04-15
Chciałabym zrobić projekt na zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkole ponadgimnazjalnej, czas realizacji projektu wynosi 2 lata. Czy jest możliwe przeprowadzenie dwóch rekrutacji, na początku pierwszego roku szkolnego i na początku kolejnego?
 
2008-04-15
Spółka z o.o. zamierza wnioskować o dofinansowanie projektu w ramach konkursu z Działania 9.2 PO KL. Projekt skierowany będzie do szkół ponadgimnazjalnych i ich uczniów. Czy w budżecie projektu należy przewidzieć wkład własny?
 
2008-04-15
W związku z pracą nad wnioskiem do poddziałania 7.2.1 mam kilka pytań: 1. Czy wynagrodzenie głównej księgowej w przypadku kiedy wszystkie jej zadania będą związane z realizacją projektu i będzie ona współodpowiedzialna za zarządzanie finansowe to koszt pośredni czy bezpośredni? 2. Czym kierować się wybierając metodę rozliczania kosztów pośrednich: Otrzymałam sprzeczne informacje np. czy w przypadku kosztów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów też istnieje ograniczenie procentowe? 3. Czy audyt zewnętrzny może być kosztem pośrednim mimo że nie wymaga tego instytucja wdrażająca?
 
2008-04-15
Czy w ramach Działania 9.1.1 - wsparcie istniejących przedszkoli -można wyremontować salę dla dzieci (malowanie, zakup wykładziny, mebli)?
 
2008-04-15
W Poddziałaniu 7.2.1. jedną z grup docelowych są osoby niezatrudnione korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Czy w związku z tym mogą to być np. osoby posiadające gospodarstwo rolne nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a więc nie posiadające statusu osób bezrobotnych, równocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej? Czy można w jednym projekcie objąć wsparciem np. długotrwale bezrobotnych i np. osoby niepracujące pozostające w systemie pomocy społecznej. Czy w ramach Podzdziałania 7.2.1 można łączyć typy projektów, np. kursy i szkolenia z rozwijaniem umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy czy poradnictwem skierowanym do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?
 
2008-04-15
Jestem w trakcie pisania projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 . Chciałbym zapytać, kto ustala stawkę płatną za godziny pracy nauczycieli za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i ile taka stawka ma wynosić.
 
2008-02-22
Chcielibyśmy zorganizować szkolenie dla osób z naszej gminy, aby miały szansę rozszerzyć swoje umiejętności lub nabyć nowe. Mam na myśli kurs komputerowy, językowy bądź jeszcze inny - w zależności od preferencji chętnych. Czy są wobec tego jakieś warunki związane z uczestnikami takich szkoleń? Np. wykazanie, że po tym kursie osoby znalazły zatrudnienie bądź kurs umożliwił im zmianę dotychczasowej pracy itp.
 
2008-02-22
Czy wiceprezes stowarzyszenia może jednocześnie być kierownikiem projektu?
 
początek   <<   [ strona: 1 | 2 | 3 | z 3 ]   >>   koniec
 
Wielkość czcionki: - A +
Licznik odwiedzin:1755799
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel.: (041) 335 05 02, (041) 335 06 03, (041) 335 06 11, (041) 345 08 41, fax: (041) 335 06 07, email: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl , http://www.pokl.sbrr.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x